Hội Phẫu Thuật Thần Kinh Việt Nam


KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG
trang-2
Tất cả các trang

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG

Nguyễn Thị Diệu Hiền*, Lưu Ngân Tâm**, Trần Quang Vinh*

Tóm tắt

Mục đích: nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân trong thời gian nằm điều trị tại khoa hồi sức ngoại thần kinh


Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang. Chúng tôi khảo sát 100 bệnh nhân trong vòng 3 tháng nằm điều trị tại khoa.

Kết quả: độ tuổi trung bình 35,45 ± 16,001; 87% là nam; 98% nguyên nhân chấn thương là do tai nạn giao thông. Nồng độ đường huyết trung bình ngày đầu là 135,45 ± 33,6 mg/dL, giảm dần những ngày sau đó và giảm đến 118,5 ± 46,2 mg/dL. Nồng độ BUN, creatinin thay đổi không đáng kể trong thời gian theo dõi. Nồng độ albumin giảm dần từ 3,8±0,53 g/L đến 3,22±0,48 g/L, tỉ lệ % bệnh nhân có nồng độ albumin <3,5g/L cũng tăng dần. Tương tự nồng độ prealbumin giảm dần từ 21±6,19 g/L đến 14,11±5,06 g/L, tỉ lệ % bệnh nhân có nồng độ prealbumin < 20g/L cũng tăng dần. Lượng urê bài tiết trong nước tiểu tăng trong 3 ngày đầu sau đó thì giảm dần

Kết luận: có sự gia tăng chuyển hóa trong những ngày đầu của bệnh nhân chấn thương sọ não nặng. Vấn đề cung cấp dinh dưỡng của bệnh nhân tại khoa chưa đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân.

Abstract

INVESTIGATE THE NUTRITIONAL STATUS AND TREATMENT OF SEVERE HEAD INJURY PATIENTS

Nguyen Thi Dieu Hien*, Luu Ngan Tam**, Tran Quang Vinh*

Objective: to study nutritional status of patients in Neurosurgical ICU.

Materials and methods: cross-sectional description. We have surveyed 100 patients  within 3 months whose were treated at our department.

Results: average age was 35.45 ± 16.001; 87% were male; 98% of injuries were caused by traffic accidents. Average blood glucoseconcentration was 135.45 ± 33.6 mg / dL, decreased in the following days and decreased to 118.5 ± 46.2 mg / dL. Levels of BUN, creatinine showed nosignificant changes during follow-up. Serum albumin concentration decreased from 3.8 ± 0.53 g / L to 3.22 ± 0.48 g / L, the percentage of patientswith albumin levels<3.5 g /L also increased.Similarly prealbumin levels decreased from 21± 6.19 g / L to 14.11 ± 5.06 g / L, the percentage ofpatients with prealbuminlevels <20 g/ L also increased. Urea excretionin the urineincreased during thefirst 3 daysthen decreased.

Conclusion: an increase in metabolism in the early days of patients with severe traumatic brain injury. The supply of nutrition to the patients in the department did not completely meet the needs of patients.

(*) Khoa Hồi Sức Ngoại Thần Kinh BV Chợ Rẫy, (**) Khoa Dinh Dưỡng BV Chợ Rẫy.

Tác giả liên hệ: BS CK II. Nguyễn Thị Diệu Hiền

1.ĐẶT VẤN ĐỀ

CTSN nặng rất thường gặp ở Việt Nam. Tại khoa HSNTK-BVCR, mỗi tháng tiếp nhận khoảng 300 BN CTSN nặng. Từ thực tế lâm sàng nhận thấy dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong điều trị toàn diện BN, do đó chúng tôi đã thực hiện đề tài này mục đích khảo sát tình trạng dinh dưỡng của BN trong thời gian điều trị tại khoa

2.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1.Đối tượng: 100 BN CTSN nặng có hoặc không mổ sọ não nhập khoa HSNTK-BVCR trong thời gian 3 tháng (từ 2/2011 đến 4/2011).

2.2.Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu tiền cứu mô tả cắt ngang

Chúng tôi nghiên cứu: lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị, kết quả điều trị các trường hợp đúng tiêu chuẩn chọn bệnh. BN được tiến hành lấy số liệu về dịch tễ học và lâm sàng

Ngày đầu vào khoa: xét nghiệm albumin máu, prealbumin máu, lượng bài tiết urê trong nước tiểu trong 24 giờ.

Hàng ngày ghi nhận :

- Dinh dưỡng qua ống thông: năng lượng, đạm, béo, đường, và khả năng dung nạp thức ăn.

- Dinh dưỡng ống thông và tĩnh mạch: năng lượng, đạm, béo, đường.

Mỗi 3 ngày: xét nghiệm lại như trên. Riêng urê/ nước tiểu 24h còn được XN liên tục trong 3 ngày đầu sau nhập viện.

Các dữ liệu thu thập được xử lý trên phần mềm SPSS version 16.0

3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Qua khảo sát 100 BN trong vòng 3 tháng chúng tôi có kết quả như sau:

Giới tính: 87/100 BN là nam giới, chiếm 87%. Độ tuổi từ 15-86 trung bình 35,45 ± 16,001. Về nguyên nhân chấn thương có đến 98 % là do TNGT và 2% là do tai nạn lao động. Tình trạng tri giác của BN khi nhập viện như sau: Glassgow: 3điểm: 1BN (1%), 4đ: 14BN (14%); 5đ: 27BN (27%); 6đ: 36BN (36%);7đ: 16BN(16%);8đ: 6BN (6%)

Một số đặc điểm sinh hóa máu lúc nhập viện:

 

Số bệnh nhân

Tối thiểu

Tối đa

Trung bình ± độ lệch chuẩn

BUN (mg/Dl)

89

3,0

45,0

16,8 ± 7,3

Creatinine (mg/dL)

89

0,4

2,3

1,0 ± 0,3

Prealbumin (mg/dL)

99

9,3

40,8

20,1 ± 6,2

Albumin (g/L)

99

26

52

38,1 ± 5,2

Đường huyết (mg/dL)

89

77,0

279,0

135,7 ± 33,6

Urê/ nước tiểu/ 24 giờ (g/24giờ)

96

10,1

88,6

38,2 ± 15,0

Thay đổi nồng độ các chất trong máu trong thời gian nằm viện:

Đường huyết

alt

Lượng đường/máu trong các ngày 4, ngày 7 và từ ngày 7 so với nồng độ trong ngày 1 với p< 0,05 và độ tin cậy 95% (paired samples t-test)

Theo dõi đường huyết được thực hiện thường qui trong khoa. Đường huyết trung bình của BN giảm dần trong thời gian nằm viện, ngày thứ 1 là 135,7 ± 33,6 (mg/dL) xuống còn 118,5 ± 46,2 (mg/dL) từ ngày thứ 7 trở đi. Điều này phù hợp với đáp ứng chuyển hóa đường khi stress trở lại bình thường sau 1 tuần chấn thương

BUN và creatinine/máu

alt 

Lượng Creatinine/máu trong các N4, N7 và từ N7 so với nồng độ trong ngày 1 với p< 0,05 và độ tin cậy 95% (paired samples t-test)

Nhìn chung nồng độ BUN và creatinine trong máu thay đổi không ý nghĩa thống kê (p>0,05), ngoại trừ từ ngày thứ 8 về sau thì lượng creatinine trong máu giảm đáng kể (p< 0,05), đó là một dấu hiệu của tình trạng dị hóa làm giảm khối cơ, kéo theo giảm creatinine máu.Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 21 Tháng 10 2013 16:53 )  

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Phương

Khách truy cập

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Liên kết

Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Quảng cáo